deutsch dansk

Fiskesøen

Fiske søen på ca. 11.000 kvm. ligger ved dambruget, og bliver lige som dambruget konstant forsynet med frisk saltvand fra Ringkøbing fjord.

Det er en af de meget få saltvandssøer i Danmark, og den friske saltvand gør at fisken smager som fisk skal smage, derfor er søen også meget besøgt, især i turist sæsonen, dette gør at vi i sæsonen udsætter nye fisk daglig, der kan i søen fanges regnbueørreder også kaldet lakse ørreder, bækørreder, og det er ikke ualmindeligt at der bliver fanget skrubber som bestemt også er værd at sætte tænderne i.

Størrelsen på de udsatte fisk er meget sjælden under 1 kg og nok lige så sjælden over 6 kg.

Hvor vi ligger hen...

Klittens Put & Take, © Google.com

Ved besøg på klittens dambrug er man velkommen til at gå på sight seeing ved søen eller på selve dambruget, men vi gør opmærksom på at det er strengt forbudt at kaste sten eller andre genstande i vandet og at al færdsel på hele området er på eget ansvar.

Åbningstider

Der må fiskes fra ca. 30 min før solopgang, til ca. 30 min. efter solnedgang, hele året.
Tidspunkterne kan læses ved informationen.
© klittens-putandtake.dk